Penzion Diana Bedřichov
Menu
Rezervace
Kontakt
Rychlý kontakt:

Info, rezervace, objednávky:
Tel.: 734 202 464
E-mail: ubytovani@dianabedrichov.cz

Recepce penzionu:
Tel.: 732 707 333
Bedřichov 1691
468 12 Bedřichov u Jablonce nad Nisou

Ceník

Objednejte si pobyt s polopenzí:

Dospělá osoba s polopenzí: od 540 Kč/noc. Děti do 10 (9,99) let s polopenzí: 490 Kč/noc.

Děti do 3 (2,99) let bez nároku na lůžko zdarma.

Ceník je platný pro rok 2018.

 

V zimních měsících (prosinec-březen) Vám v jídelně nabídneme od 16,30 polévku pro zahřátí, která je součástí polopenze.

 

Zapůjčení vybavení pro děti zdarma. Nemusíte vozit postýlku, nočník, vaničku s podložkou, ani dětskou sedačku ke stolu. Máte-li zájem o zapůjčení těchto věci, kontaktujte nás prosím předem nejlépe při objednání Vašeho pobytu. Zapůjčení dětských lůžkovin je zpoplatněno částkou 47 Kč/pobyt.

Uvedené ceny neplatí pro Velikonoce, Vánoce, Jizerskou padesátku a Silvestra. Na tyto termíny Vám zpracujeme nabídku, nebo využijte naši on-line rezervaci !

 

 

INFORMACE PRO VÁŠ POBYT :

Parkoviště není hlídané a za případnou škodu nezodpovídáme.

Check-in  (příjezd) je od 14 do 19 hodin. V případě, že máte objednané jídlo, mějte prosím na paměti, že večeře se vydávají v době od 18 do 19 hodin. Pokud z vážných důvodů budete přijíždět po 19-té hodině, zavolejte nám to prosím na 732 707 333.

Check-out (odjezd) je do 10 hodin.

V jídelně je možno každý den v čase večeří zakoupit občerstvení. 

V případě celodenního výletu, či v situaci, kdy z časových důvodů nelze zajistit standardní stravu Vám připravíme balíčky. Z technických důvodů je nutno tento požadavek nahlásit před nástupem na pobyt.

V průběhu letních měsíců je možnost zapůjčení horských kol. Máte-li zájem o půjčení kol, informujte nás před nástupem na Váš pobyt.

Pro posezení u ohně je určeno ohniště – za penzionem. Opékače Vám půjčíme na recepci.

Celý penzion je provozován výhradně jako nekuřácký. Penzion je vhodný i pro ubytování alergiků, proto vstup a pobyt s domácím zvířetem není možný.

Doporučujeme si do penzionu  vzít přezůvky.

Jsme pod stálou kontrolou Krajské hygienické stanice se sídlem v Jablonci nad Nisou.

V Bedřichově či Jablonci nad Nisou (8 km) je ordinace praktického lékaře, lékárna a stanoviště záchranné služby.

Každý pokoj je vybaven televizorem. Každý pokoj má svou koupelnu s WC a sprchovým koutem. 

Ceny jsou uvedeny včetně stávající sazby DPH ve výši 15%.

 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Společnost SICCO s.r.o., IČ: 25073869, se sídlem Kolín IV, Plynárenská 63, okres Kolín, PSČ 280 02 (dále jen „provozovatel“), je vlastníkem a provozovatelem penzionu Diana v Bedřichově u Jablonce nad Nisou, Bedřichov 1691 (dále jen „ubytovací zařízení“). Předmětem podnikání provozovatele je mimo jiné zajišťování ubytovacích a stravovacích služeb.

2. Účastník

Účastníkem je fyzická či právnická osoba, která uzavřením smlouvy (dále jen „smlouva“) vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem, jehož předmětem je poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb pro jednu čí více osob v ubytovacím zařízení za sjednanou úplatu, jakož i zprostředkování či zajištění souvisejících plnění (dále jen „služba“).

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi provozovatelem a účastníkem vzniká uzavřením objednávky pomocí on-line formuláře či telefonicky.

Za objednávku se považuje dostatečně určitý projev vůle směřující k uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci požadované služby, termín poskytnutí služby, počet osob, kterým bude služba poskytována, identifikaci objednatele (účastníka).

Účastník rezervací stvrzuje, že se na webových stránkách provozovatele www.DianaBedrichov.cz důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami zveřejněnými pod odkazem ceník, jakož i ceníkem zveřejněným pod odkazem ceník na uvedených webových stránkách provozovatele (dále jen „ceník“) a dále stvrzuje, že se důkladně seznámil s kalkulací pobytu, která je součástí ubytovacího poukazu.

4. Cena za službu a způsob úhrady

Cena za službu je smluvní cenou sjednanou mezi účastníkem a provozovatelem v závislosti na rozsahu požadovaného plnění (služby) dle ceníku provozovatele, případně akceptace či nabídky provozovatele.

Nárok na úhradu ceny vzniká provozovateli okamžikem uzavření smlouvy. Cena za službu je splatná a bude uhrazena dle rozpisu na ubytovacím poukazu. 

V případě, že účastník nevyžije objednanou službu, nevzniká mu nárok na vrácení plnění, není-li dále uvedeno nebo ujednáno jinak.

5. Zrušení smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a neposkytnout požadovanou službu, jestliže nastane okolnost, která mu brání či podstatným způsobem ztěžuje ve splnění závazku (zejména zásah vyšší moci). V takovém případě provozovatel vrátí účastníkovi již poskytnutá plnění.

6. Zrušení smlouvy ze strany účastníka (stornopoplatky), změna smlouvy

Účastník je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným provozovateli. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit újmu vzniklou provozovateli (dále jen „stornopoplatky“).

V případě zrušení rezervace po vytvoření rezervace host zaplatí 50 % z celkové ceny a v případě zrušení rezervace méně než 60 dní před příjezdem 100 % celkové ceny.

Na žádost účastníka se mohou smluvní strany dohodnout na změně smlouvy ohledně termínu plnění. V takovém případě bude provozovatel účtovat za provedenou změnu termínu částku ve výši 500,-Kč s DPH, a pokud bude změna provedena na žádost účastníka doručenou provozovateli méně než 8 kalendářních dnů před plánovaným zahájením služby, 800,-Kč s DPH.

7. Práva a povinnosti účastníka

Účastník je oprávněn využít služeb dle akceptované objednávky.

Účastník je povinen důkladně se seznámit s ubytovacím řádem ubytovacího zařízení, dodržovat povinnosti z něj vyplývající a seznámit osoby s ním využívající službu s těmito povinnostmi, jakož i zajistit dodržování ubytovacího řádu uvedenými osobami.

Účastník se zavazuje předcházet vzniku škod, zejména chránit majetek provozovatele před poškození. Účastník odpovídá za veškeré škody způsobené provozovateli i osobami, které s ubytovaným službu v ubytovacím zařízení využívají.

Účastník, jakož i osoby využívající s účastníkem služby, jsou povinny veškeré předměty vyšší hodnoty (tj. hodnoty nad 2000,- Kč), zejména cennosti, uložit přímo u poskytovatele, poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na věcech odložených, ani za jejich ztrátu či odcizení.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1.10.2017. 

© 2017 Sicco s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. Internetové stránky a SEO: IT products s.r.o.