Cyklostezky, cyklotrasy

09.09.2020

Síť cyklotras je v Jizerských horách poměrně hustá. Veškeré trasy Jizerské magistrály, po kterých v zimním období běháte na běžkách, nabízejí něco přes 170 km poměrně slušně vybudovaných cyklotras. K tomu ještě připočtěme cyklotrasy, které do Jizerských hor přichází ze všech stran jako součást dálkových cyklotras.

Od penzionu Vás čeká už jen zanedbatelné stoupání cca 2 km, než se dostanete k centrálnímu parkovišti, potažmo ke stadionu, centru cyklostezek. A odtud se můžete rozjet všemi směry, podle Vámi zvolené obtížnosti trasy. Na výběr máte hřebenovky, ale i sjezdy do údolí. Připravili jsme pro vás několik tipů.

Na "Zámeček" za kancléřem Šámalem

Terén lehký, délka 8 km.

Bedřichov, stadion - Bedřichov, obora (0,8 km) - /Vládní cesta/ - Za Novou Loukou (4,3 km) - Nová Louka "Zámeček" (5 km) - Bedřichov, stadion (8 km)

Nejkratší cyklotrasa Jizerských hor vhodná pro všechny věkové skupiny, především pro rodiny s dětmi. Z hlediska historie nám přibližuje osudy dnešní výletní restaurace, Nové Louky.
Samota nedaleko Blatného rybníka byla původně součástí sklářské huti. Později byla přestavěna na lovecký zámeček, který ve 30. letech minulého století hojně navštěvoval první kancléř ČSR, JUDr. Přemysl Šámal. V blízkosti restaurace Šámalova pamětní deska.

Hodnocení trasy a mapa: Na "Zámeček" za kancléřem Šámalem

Okolo pomníčků Jizerských hor

Terén lehký, délka 11,7 km.

Bedřichov, stadion - Bedřichov, obora (0,8 km) - Bedřichovská přehrada na Černé Nise, hráz (3,8 km) - Černá Nisa, západní rozcestí (4,3 km) - K závorám (5,5 km) - Závory (5,8 km) - Pod Olivetskou horou (6,8 km) - Za Přehradou (7,1 km) - Gregorův kříž (7,8 km) - Nová Louka (8,7 km) - Bedřichov, stadion (11,7 km)

Cyklotrasa kratšího typu orientovaná na vybraná památná místa a pomníčky Jizerských hor.
V úseku Bedřichov (obora) - Černá Nisa (záp. rozc.) k vidění Klagertův kámen, Lichtenecknerův kříž, Melzerův pomník a Stammelův kříž.
Červenkův kříž, Gregorův kříž, Šámalův pomník, Gärtnerova smrt a Gahlerův kříž aj. v úseku Černá Nisa (záp. rozc.) - Nová Louka - Bedřichov (hájovna).

Hodnocení trasy a mapa: Okolo pomníčků Jizerských hor

Přírodní krásy Jizerských hor I.

Terén střední, délka 26,8 km.

Bedřichov, stadion - Bedřichov, obora (0,8 km) - Bedřichovská přehrada na Černé Nise, hráz (3,8 km) - Černá Nisa, západní rozcestí (4,3 km) - K závorám (5,5 km) - Závory (5,8 km) - Pod Olivetskou horou (6,8 km) - Za Přehradou (7,1 km) - Gregorův kříž (7,8 km) - Hřebínek (10,4 km) - Točna (11,2 km) - Krásná Máří (12,5 km) - Na Žďárku (14,5 km) - Nad Černým potokem (15,5 km) - Čihadla (17 km) - Rozmezí (18 km) - Kristiánov (21,2 km) - Blatný rybník (23,6 km) - Nová Louka (23,8 km) - Bedřichov, hájovna (24,3 km) - Bedřichov, stadion (26,8 km)

Střední délka cyklotrasy vyhovuje zejména poznávání krás přírody Jizerských hor. Nejdříve temná hladina přehrady na Černé Nise, později pomníčky, nebo jen horské bystřiny s typickou horskou květenou. Návštěvníkům nebudou chybět ani populární výhledy do krajin, zvláště se skály Krásná Máří, či jen vzdálené pohledy na dominanty Jizerských hor, skalní vrchol Ptačí kupy, hory Jizeru a Bukovec. Celou atmosféru dotváří smrkové, bukové nebo smíšené lesy.

Hodnocení trasy a mapa: Přírodní krásy Jizerských hor I.

Přírodní krásy Jizerských hor II.

Terén střední, délka 22,2 km.

Jizerka, Mořina - U Bunkru (1,6 km) - /Promenádní cesta/ - Smědava (8,2 km) - /Štolpišská silnice/ - Pod Jizerou (9,7 km) - Na Knajpě (11,2 km) - /Kasárenská silnice/ - Kůrovec (15,1 km) - Hraniční (15,3 km) - Promenádní (16 km) - /Jizerská silnice/ - Jizerka, odbočka na Předěl (20,7 km) - Panský dům (21,2 km) - Jizerka, parkoviště pod Bukovcem (22,2 km)

Další cyklotrasa střední délky pokračuje v poznávání krás přírody. Tentokrát výchozím místem parkoviště pod Bukovcem. Za podívanou stojí v prvé řadě čedičová hora Bukovec, hned poté osada Jizerka, dříve známá jako naleziště drahokamů a polodrahokamů. Dále Promenádní cesta s liniemi malých bunkrů (řopíků), kruhový výhled hory Jizery (pro cyklisty nedosažitelný - výstup pouze pro pěší) a tzv. Prales Jizery. U kiosku Na Knajpě k vidění Klečové louky. Po cestě zpět, směrem ze Smědavy na Jizerku, nelze přehlédnout jedny z nejcennějších rašelinných lokalit Jizerských hor, Rašeliniště Jizerky.

Hodnocení trasy a mapa: Přírodní krásy Jizerských hor II.

Protáhnout tělo a vidět

Terén střední, délka 22,4 km.

Bedřichov, stadion - Bedřichov, hájovna (0,5 km) - Nová Louka (3 km) - Gregorův kříž (3,9 km) - Hřebínek (6 km) - Točna (6,8 km) - Krásná Máří (8,1 km) - Na Žďárku (10,1 km) - Nad Černým potokem (11,1 km) - Čihadla (12,6 km) - Rozmezí (13,6 km) - Kristiánov (16,8 km) - Nová Louka (19,4 km) - Bedřichov (22,4 km)

Cyklotrasa střední délky určena všem, kteří se nespokojují pouze s jízdou na kole, ale chtějí zažít víc.
K tomu slouží dvě zastávky, skalní vyhlídka Krásná Máří nad frýdlantskou kotlinou a Hejnicemi a dřevěná vyhlídka Na Čihadle, která se rozkládá nad rašelinovými jezírky. Obě místa jsou velice působivá, avšak na jejich zdolání je třeba zanechat kola u dřevěných oplocení z důvodů ochrany přírody i vlastního bezpečí.

Hodnocení trasy a mapa: Protáhnout tělo a vidět

Sklářské hutě v Jizerkách

Terén lehký, délka 14,2 km.

Bedřichov, stadion - Bedřichov, hájovna (0,5 km) - Královka (1,7 km) - Hrabětice, kaplička (4,2 km) - Josefodolská přehrada (5,5 km) - Kristiánov (8 km) - Blatný rybník (10,5 km) - Nová Louka (11,2 km) - Bedřichov, stadion (14,2 km)

Cyklotrasa kratšího typu provádí návštěvníky Jizerských hor sklářským, potažmo bižuterním průmyslem, jehož tradice sahá až do 16. století.
Pozornost by měla být věnována především třem místům: zbytku sklářské hutě v Bedřichově (přímo pod Lesní chatou), Památníku sklářství Jizerských hor v osadě Kristiánov a Nové Louce.

Hodnocení trasy a mapa: Sklářské hutě v Jizerkách